Zásady ochrany osobních údajů

Protože jste návštěvník našeho webu, svěřujete nám své osobní údaje a my odpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s těmito zásadami ochrany osobních údajů a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Správce

Správcem osobních údajů jsem já, Barbora Tenčlová, IČ 01408381, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku v Brandýse nad Labem od 11. 2. 2013 se sídlem  Výletní 1073/38, 1250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, provozující webové stránky www.touchtherapy.cz.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří se mohou na zpracování podílet.

 

Kontakt

Pokud se na mě budete chtít obrátit, můžete mě kontaktovat na e‑mailu info@touchtherapy.cz.

 

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  •  budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu;
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sám/a, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy:

  • vaše osobní údaje jako jsou jméno a e‑mail (případně adresa) nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. k zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzů, dodání zboží atd.).

Vedení účetnictví:

  • jste-li mým zákazníkem, vaše osobní (fakturační) údaje nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání newsletterů:

  • Vaše osobní údaje (e‑mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e‑mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
  • Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e‑mailu.

Pokročilý marketing na základě souhlasu:

  • Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e‑mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.
  • Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů – používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako by byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mohou mít přístup moji spolupracovníci a zaměstnanci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

 

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

  • Google

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám ale, že v takovém případě budu při výběru zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Předávání dat mimo EU

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno pouze na území EU.

 

Tvoje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e‑mailu info@touchtherapy.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám ve lhůtě 30 dní doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením se z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost – pokud byste chtěl/a své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace zašlu ve strojově čitelné podobě (ve lhůtě alespoň 30 dní).

Právo na výmaz (být zapomenut/a) – vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut/a). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. 🙂 V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje od sebe / ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji/potřebujeme 10 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e‑mail.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud budete o případném podezření informovat nejdříve mě, abych mohla situaci prověřit a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E‑maily s novinkami na mém webu, s inspiracemi, s články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník, na základě oprávněného zájmu, který u vás důvodně předpokládám.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu.

V obou případech můžete ukončit odběr mých e‑mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e‑mailu.

 

Mlčenlivost

Chci vás ujistit, že moji spolupracovníci i zaměstnanci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

Touch Therapy

pondělí až pátek 10–21h
víkendy dle domluvy

Podmínky

Důležitá upozornění

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady cookies

© 2024 Touch Therapy